تشییع پیکر شهدای جنگ سوریه در قم، اصفهان و بجنورد (عکس)

مراسم تشییع شهدای جنگ سوریه در قم، اصفهان و بجنورد برگزار شد.