تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی قبل از اعدام

تصاویر جدید از عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله قبل از اعدام منتشر شد.
به گزارش تسنیم، تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالشیطان همزمان با سالگرد دستگیری و بازداشتش توسط وزارت اطلاعات دولت دهم منتشر شد.
این تصاویر را که شامل تصاویر وی در دادگاه و خارج از دادگاه است را در ذیل ببینید: