تصمیم سیاست‌زده «نشنال جئوگرافیک»: منع عکاسان ایرانی از شرکت در مسابقه!فرقی هم ندارد که نشنال جئوگرافیک باشد یا هر نهاد و موسسه دیگری، ساحت عالم هنر بالاتر از رویکرد سیاسی یک کشور یا یک شخص است.