تصویر پیشنهادی همیاری برای نصب در راهروهای مجلس دهم

  عصرايران – پیشنهاد می کنیم اين عكس را در راهروهای مجلس نصب كنيد تا نمايندگان هر روز ببينند و يادشان باشد كه كرسی های سبز را چگونه كسب كرده اند.