تعویق المپیک ۲۰۲۰ توکیو؛ تاریخی دیگر اما نه دیرتر از تابستان ۲۰۲۱رئیس IOC و نخست وزیر ژاپن به این نتیجه رسیده‌اند که بازی‌های المپیک در توکیو باید به تاریخ دیگری فراتر از سال ۲۰۲۰ اما نه دیرتر از تابستان ۲۰۲۱ منتقل شود.