تفنگداران آمریکایی در راهپیمایی ۲۲ بهمن(عکس)

شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تسلیم شدن نظامیان نیروی دریایی آمریکا را شبیه سازی کردند.

تصویر زیر نیز  از مراسم راهپیمایی قم در شبکه های مجازی منتشر شده است.

تفنگداران آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن(عکس)

تفنگداران آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن(عکس)