تلویزیون در آخر شب ؛ قُرُق شبکه ۳ و نسیمشاید یکی از دلایلی که برنامه‌هایی چون «شب گشت» تا به حال نتوانسته‌اند آنچنان که باید و شاید به چشم بینندگان بیایندهمزمانی با برنامه‌های پر مخاطب دیگر کانال‌ها باشد.