تمدید قرارداد مدافع بارسلونا تا ۲۰۲۴قرارداد جوردی آلبا، مدافع چپ آبی‌آناری‌های کاتالان تا سال ۲۰۲۴ با بارسلونا تمدید شد.