تناقض و سردرگمی در فدراسیون فوتبال/ سرمربی بعدی تیم ملی مخلوطی از ایرانی و خارجی!پس از تأکید هیئت رئیسه به انتخاب سرمربی ایرانی برای تیم ملی، صحبت‌های متعددی شنیده شده از اینکه گزینه خارجی هم در برنامه فدراسیون قرار دارد.