تنهایی پر هیاهو ؛ چند اتفاق جذاب در اینستاگرام دوران کرونابرای مثال هر روز قطعاتی اجرا شده توسط نوازندگان “ارکستر سمفونیک تهران” در صفحه‌ اینستاگرام شهرداد روحانی منتشر می‌شود.