تهران در تصرف اصولگرایان (گزارش تصویری)

همیاری – در حالی که تا روز انتخابات ۷ اسفند فقط چند روز باقی است، خیابان های تهران آکنده شده است از تبلیغات جریان اصولگرا که از مدت ها پیش با تایید صلاحیت کاندیداهایش، اقلام تبلیغاتی اش را آماده کرده است و هم اکنون در حال توزیع آنهاست.

در مقابل، جریان اصلاح طلب و حامیان دولت که تا دقیقه ۹۰ منتظر تأیید صلاحیت ها بودند، با تأخیر قابل ملاحظه لیست های خود را نهایی کردند و به همین دلیل از حجم تبلیغاتی کمتری برخوردارند.
 
غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، فاطمه آلیا ، محمود نبویان، اسماعیل کوثری از جمله کاندیداهای مجلس هستند که در صدد هستند در مجلس دهم نیز عنوان “نماینده مردم تهران” را به خود اختصاص دهند.
اصولگرایان نیز در تبلیغات خود از حامیانشان می خواهند لیستی رأی دهند.