توصیه های ایمنی مهم برای در امان ماندن از صاعقه(+تصاویر)بدن افرادی که مورد اصابت صاعقه قرار می گیرند، دارای بار الکتریکی نیست و بدین ترتیب می توانید به سرعت کمک رسانی را آغاز کنید،