توصیه وکیل ویلموتس به او: به هیچ وجه درباره ایران صحبت نکن!او فعلا ۲ میلیون یورو از ایران گرفته است ولی به این امر قانع نیست و خواستار دریافت ۶ میلیون یوروی دیگر شده است که در صورت محکومیت فوتبال ایران، قطعا تلخ‌ترین پروسه انتخاب سرمربی در تاریخ فوتبال ایران رخ داده است.