تولد خواننده گنجشگك اشي‌مشي (+ترانه)بي‌شك ياد فرهاد در دل مردمان ايران زمين ماندني است. زادروزت بخير و خوشي خواننده گنجشك اشي مشي.