تولد دو سید فوتبالیشب در برنامه ۹۰ رحمتی شاد و خندان گفت قرار بود بعد از بازی سیدجلال بیاید خانه ما اما نیامد! حرف‌هایی که اصلاً به آنچه در زمین دیدیم شباهتی نداشت اما حقیقت دارد.