تکذیب ۵۰ زخمی در حادثه ورزشگاه تبریز/ فقط ۵ نفر مصدوم شدند‎تکذیب ۵۰ زخمی در حادثه ورزشگاه تبریز/ فقط ۵ نفر مصدوم شدند‎