تکواندوکار سابق ایران پس از قبول تابعیت صربستان: ماجرای من با بقیه فرق داردخوشحالم که با افتخار آفرینی در رقابت‌های مختلف جهانی و آسیایی توانستم سهم اندکی در نشاندن لبخند بر لبان مردم کشورم داشته باشم. روزهایی خوبی در ایران داشتم و همواره قلبم برای کشورم می‌تپد.