تیزر جدید آدیداس با حضور پسر ایرانی (فیلم)تیزر جدید آدیداس با حضور پسر ایرانی (فیلم)