تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا؛ اول آسیا ۴۴ جهان (+عکس)

همیاری – تیم ملی ایران در رنکینگ ماه فوریه فیفا هم در رتبه اول آسیا قرار گرفت. فیفا امروز رتبه تیم های ملی فوتبال جهان در رنکینگ را اعلام کرد و ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رتبه ۴۳ جهان قرار گرفت. تیم ملی ایران همچنان مانند ۲ سال گذشته صدرنشین و تیم اول آسیاست. نکته مهم در رنکینگ ماه جاری فیفا صعود عربستان است. 
تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا؛ اول آسیا 44 جهان (+عکس)
تیم ملی عربستان که به دلیل حذف در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا و مقدماتی جام جهانی گذشته در رنکینگ افت شدیدی کرده بود با خارج شدن ان مسابقات از دایره رنکینگ به رتبه سوم آسیا بازگشت. رنکینگ فیفا بازه ۵ ساله را بررسی می کند اما عربستان از سال ۲۰۰۹ در دوره افت خود بوده است. دوره افتی که با حذف از مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا کامل شد و عربستان در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۰۳ سقوط کرد. با خروج بازه زمانی مورد نظر از رادار رنکینگ عربستان با صعودی قابل توجه و ۲۰ پله ای به رتبه سوم اسیا و ۵۵ جهان رسید. این بهترین رتبه عربستان از سال ۲۰۰۸ است که در رتبه ۵۲ جهان قرار داشته. 
تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا؛ اول آسیا 44 جهان (+عکس)