تیم ملی فوتسال ایران همچنان در رده اول آسیا و ششم جهانتیم‌های ملی فوتسال برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه، و پرتغال به ترتیب رده‌های اول تا پنجم جهان را در اختیار دارند.