ثبت نام ۱۶ نفر در انتخابات فدراسیون کشتیمجید خدایی قهرمان سابق کشتی و محمدرضا صالحی استاندار سابق خراسان شمالی از نفرات مطرحی هستند که امروز با حضور در فدراسیون کشتی برای انتخابات ثبت نام کردند.