جام بین قاره ای فوتبال ساحلی؛ صعود ایران با طعم انتقام از تاهیتیایران با پیروزی برابر تاهیتی به نوعی انتقام شکست سال گذشته خود در ضربات پنالتی در جام جهانی را از این تیم گرفت.