جریمه ۲۰ درصدی برای بازیکنان و کادر فنی استقلالجریمه ۲۰ درصدی برای بازیکنان و کادر فنی استقلال