جزئیات رأی پرونده ستاره استقلال/ قائدی می‌تواند زندانش را بخردبله، ما از روز اول تأکیدمان این بود که دوست نداریم مهدی زندان برود. او می‌تواند زندان یک ساله‌اش را بخرد، اما نمی‌دانم با چه رقمی.