جزئیات قرارداد کی‌روش با فدراسیون کلمبیاسرمربی پرتغالی سالیانه نزدیک ۳ میلیون دلار دریافت خواهد کرد که در مجموع این چهار سال به ۱۲ میلیون دلار می‌رسد.