جشنواره فیلم برلین: تساوی نمایش آثار زنان و مردان برای برابری دو جنسیتاز میان ۴۰۰ فیلمی که در جشنواره امسال فیلم برلین اکران می شود زنان نیمی از آنها را کارگردانی کرده اند.