جشنواره فیلم فجر و شگفتی‌های امسالرویه ثابت جشنواره فجر این است که هر سال مجموعه‌ای از اتفاقات غیر منتظره را با خود به همراه داشته باشد.