جشنواره ملی ادبیات داستانی دریچه به کار خود پایان دادبیش از ۸۰۰ داستان از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه انجمن ارسال شده بود که بیش‌تر این آثار، در فضای شگفت انگیز و جادویی بومی نوشته شده بودند.