جشنوراه فیلم برلین: تساوی نمایش آثار زنان و مردان برای برابری دو جنسیتهم اکنون در میان ۱۷ فیلم حاضر در بخش رقابت برای جایزه خرس طلایی، ۷ فیلم متعلق به کارگردانان زن است.