جلوی دغدغه‌مندی را بگیرید فقط هنرمند کاسب پرورش می‌دهید!یراحی یک آوازه خوان ساده نیست، خودش هم از ابتدا می‌توانست حدس بزند که برای آلبوم سه گانه اجتماعی‌اش حواشی پیش خواهد آمد.