جنجال‌های درخواست آزادی تهیه‌کننده سریال شهرزاد و حرکت صنفی!بعد از انتشار نامه کسانی چون «مهران احمدی»، «سید روح الله حجازی» و «مهدی کرم‌پور» آن را تکذیب کردند و گفتند: چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند، سندی از امضا ما زیر نامه نشان دهند و …