جهانبخش: تیم ایران ستاره ندارد/ امیدوارم تاریخ‌ساز شویماحساس فوق‌العاده‌ای است و برای ما این یک رؤیا است که بتوانیم تا جایی که ممکن است در جام ملت‌ها پیش برویم. ما این را می‌دانیم که تیم خیلی خوبی داریم و از حمایت تمام مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور بهره‌مند هستیم و این توانایی و انرژی ما را بیشتر می‌کند.