جهانبخش: کی‌روش برای ایران زحمت زیادی کشید/ بازی سخت‌تری مقابل کره جنوبی داریمجهانبخش: کی‌روش برای ایران زحمت زیادی کشید/ بازی سخت‌تری مقابل کره جنوبی داریم