جواد زینچه: نگذاشتند مدیرعامل استقلال شوم/ دستیار ایرانی برای مربی خارجی در استقلال فقط دردسر استدلیل اینکه پیشکسوتان استقلال هیچ‌وقت گردهم نمی‌آیند تا به تیم کمک کنند، باندبازی مدیران است. مدیران باشگاه استقلال با باندبازی کارشان را جلو می‌برند.