جیانی اینفانتینو از سوییس رئیس جدید فیفا شد

همیاری – جیانی اینفانتینو با کسب آرای بیشتر در انتخابات فیفا به ریاست فدراسیون جهانی فوتبال رسید.

او دقایقی قبل رقابت اصلی این انتخابات را از شیخ سلمان بحرینی برنده شد . این اتفاق در حالی رخ داد که انتخابات فیفا برای رییس به مرحله دوم کشیده شده بود و مرد سوییسی برنده این رقابت شد.

در مجمع امروز فدراسیون جهانی فوتبال انتخابات در دو مرحله برگزار شد . در مرحله اول جیانی اینفانتینو ۸۸ رای داشت و شیخ سلمان ۸۵ رای در این میان ۲۷ رای به بن علی رسیده بود و ۷ رای هم به ژروم شامپاین .

در مرحله دوم رای گیری دبیرکل یوفا موفق شد به ریاست فیفا دست پیدا کند. جیانی اینفانتینو برای رسیدن به ریاست فیفا نیاز به ۱۰۴ رای داشت که با کسب ۱۱۵ رای به ریاست رسید. رای سلمان ۸۸ رای و رای بن حسین ۴ رای بود.

جیانی اینفانتینو از سوییس رئیس جدید فیفا شد