حاشیه‌های «پیتر هانکه»، برنده نوبل ادبیات/ "نوبل ادبیات باید منسوخ شود"حاشیه‌های «پیتر هانکه»، برنده نوبل ادبیات/ "نوبل ادبیات باید منسوخ شود"