حذف تیم ملی امید از المپیک/ استیلی: از مردم عذرخواهی می‌کنمواقعا بدشانسی آوردیم. من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم اما آن چیزی که برای ما اهمیت داشت تلاش بازیکنان بود.