حسن بیادی: انصراف ندادیم چون ائتلاف اصول‌گرایان به توصیه‌های ما توجه نکردند/ تنها ۴ جریان اصول‌گرا در ائتلاف اصول‌گرایان حضور دارند/ با مطهری اشتراک فکری دارم

حسن بیادی دبیرکل آبادگران جوان – اصول گرایی که در لیست حداد عادل قرار نگرفته – در مورد تنوع جریان‌های اصول‌گرا در انتخابات مجلس دهم می گوید:: اصول‌گرایان جریان‌های متعددی در انتخابات دارند و این اصلا اتفاق بدی نیست و مردم می‌توانند از بین سلایق مختلف اصول‌گرا نامزد خود را انتخاب کنند.

عضو سابق شواری شهر تهران در مصاحبه با خبرنگار همیاری خاطر نشان کرد: اصول‌گرایی را نمی‌شود متر و اندازه گرفت. هرکسی فکر می‌کند که تفکر اصول‌گرایی دارد ما باید او را اصول‌گرا بدانیم.

وی ادامه داد: تمام فهرست‌هایی که از جریان اصول‌گرا منتشر شده است متشکل از نیروهای انقلابی و مومن است و هیچ فرقی بین اصول‌گرایان وجود ندارد.


بیادی در مورد حضور در ائتلاف صدای ملت گفت: با توجه به مشترکاتی که وجود داشت در این فهرست حضور پیدا کردم. با علی مطهری اشتراک نظر داریم.

این فعال سیاسی اصول‌گرا در پاسخ به این سوال که آیا از قرار نگرفتن در لیست حداد دلخور است یا نه افزود: دلخور نیستم ولی دوست داشتم در این لیست هم حاضر باشم.

وی در مورد دلیل انصراف ندادن از انتخابات با توجه به اصرار حداد عادل و باهنر گفت: اصرار نکردن بلکه توصیه کردند. این توصیه هم توسط اکثر دوستان مورد توجه قرار نگرفت.

بیادی تصریح کرد: همانگونه که ما در مورد فهرست اصول‌گرایان توصیه‌هایی داشتیم که مورد توجه قرار نگرفت، توصیه انصراف هم مورد توجه ما قرار نگرفت.

عضو سابق شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: ما به دوستان ائتلاف گفته بودیم کسانی که در انتخابات نامزد هستند، در بستن لیست نقشی نداشته باشند و کسانی که بیش از سه دور نماینده بودند در این فهرست نباشند که به این پیشنهاد ما توجه نشد.همچنین ما به آنها گفتیم که نباید در این ائتلاف سهم خواهی صورت بگیرد و همه جریان‌ها در این فهرست حضور داشته باشند.

دبیرکل آبادگران جوان درباره فهرست حداد ادامه داد: بعد از انتشار این فهرست دیدم که تنها ۴ جریان اصول‌گرا در فهرست ائتلاف حضور دارند

وی در مورد ترکیب مجلس آینده گفت: مجلس آینده ترکیبی از نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصول‌گراست.

سخنگوی جبهه ایستادگی در پاسخ به این سوال که آیا فهرست ائتلاف اصول گرایان را معتدل می‌دانید یا خیر گفت: در این فهرست هم افراد معتدل حضور دارند و هم افراد تندرو حتی در فهرست صدای ملت هم حضور دارند. نمی‌شود گفت که همه جریان‌ها معتدل هستند یا تندرو. صحنه سیاست ایران ترکیبی از این دو تفکر است.