حضور بازیکن مد نظر استقلال در تست پزشکی/ ایبینی امشب قرارداد می‌بندداین بازیکن قرار است در صورت موفقیت در تست‌های پزشکی امشب قرارداد خود را با باشگاه استقلال امضا کند.