حضور سردار سلیمانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن( + عکس)

سردار قاسم سلیمانی در خیل را هپیمایان مراسم ۲۲ بهمن حاضر شد.

به گزارش ایسنا، سردار قاسم سلیمانی در اولین لحظات را‌هپیمایی مراسم ۲۲ بهمن با حضور در خیابان انقلاب به همراه خیل راهپیمایان تهرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرد.