حضور چهره‌های اینستاگرامی در سینمای ایران ؛ تمهیدی برای ادامه بازی؟بسیار پیش آمده است که نابازیگرانی به سینمای حرفه‌ای ورود پیدا کرده‌ و در این حرفه هم مانده‌اند مانند همایون ارشادی، رضا ناجی یا پژمان جمشیدی و …