حفظ شیخ و قائدی با چنگ و دندان!دیاباته به خاطر گل های حساسی که برای تیمش به ثمر رساند و البته شادی گل خاص خود به محبوبیت بالایی در بین هواداران دست پیدا کرده است و نه کادر فنی و نه هواداران دوست ندارند که این بازیکن را در تابستان از دست دهند.