حمله سولسشیر به فن خال و مورینیو: بعضی اوقات خودتان را در آینه نگاه کنید!من از موضع من در این رابطه نمی‌ترسم، من فقط به کار خود ادامه می‌دهم. البته می‌دانید که به نتایج نیاز دارید و نشان می‌دهید که کارهای درستی انجام می‌دهید اما من در حال حاضر پول زیادی را برای کسی که نتواند کار درستی برای این باشگاه انجام بدهد هزینه نخواهم کرد.