حمله چند هوادار به سیدجلال حسینی/ آسیب دیدگی از ناحیه گردنچند نفر از هوادارانی که به نظر می‌آمد حالت طبیعی هم ندارند در اقدامی عجیب به سمت سیدجلال حسینی کاپیتان تیم پرسپولیس حمله‌ور شدند و به او ضرباتی زدند.