حمیداوی، مالک شهر خودرو: اگر اردوی خارجی برای ما بد است چرا استقلال و پرسپولیس بروند؟!اگر قرار است به دستور وزارت ورزش و فدراسیون به اردوی خارجی نرویم ،مثلا در استان خودمان که می توانیم با حمایت مسئولین استانی در ورزشگاه امام رضا(ع) بازیهای‌مان را برگزار نماییم.