حکم یوفا برای راموس: دو جلسه محرومیتاتحادیه فوتبال اروپا(یوفا) سرخیو راموس را به خاطر کارت زرد عمدى مقابل آژاکس، دو جلسه از همراهی رئال مادرید محروم کرد.