خاطره معاون وزیر ورزش و عصبانیت استقلالی‌هامعاون وزیر ورزش در گفت و گویی عجیب با تیتر « چگونه ممکن است یک باشگاه ۷ میلیارد به یک بازیکن بدهد؟!» به این موضوع واکنش نشان داد که این مساله حالا در بین استقلالی ها ترند شده است.