خبر بد برای والیبال؛ غفور انتخابی المپیک را از دست دادما منتظر بازگشت غفور به ایران هستیم تا شرایطش را از نزدیک ببینیم و یک سری معاینات را هم انجام دهیم تا بتوانیم دقیق‌تر درباره‌اش صحبت کنیم. او قرار است فردا (پنج‌شنبه) به ایران بیاید.