خداداد در نظرسنجی نود بالاتر از فرهادمجیدی(+عکس)

همیاری – ترکیب تیم ملی رویایی برنامه نود کم کم کامل می شود. روز گذشته سوال پیامکی این برنامه در مورد مهاجم دوم یا مهاجم سایه تیم ملی بود. و گزینه هایش ،عبدالعلی چنگیز، خداداد عزیزی ، فرهادمجیدی و ناصرمحمدخانی که در نهایت خداداد عزیزی به عنوان بهترین مهاجم از نظر مردم انتخاب شد. 
در این نظر سنجی خداداد عزیزی البته دو رقیب سخت داشت. یکی فرهاد مجیدی و دیگری ناصرمحمدخانی. رقبایی که هیچ کدام در تیم ملی نمایشی حتی نزدیک به عزیزی هم نداشتند. البته که ناصرمحمدخانی در تعداد بازی های کمتر(۲۶) گل های بیشتری(۱۴) از هر دو نفر زده بود و فرهادمجیدی آماری شبیه به خداداد داشت( ۴۶بازی ۱۰ گل زده ) اما خداداد تنها مهاجم حاضر در جام جهانی بود ، لقب مرد سال آسیا را داشت و مهمتر از همه گل صعود به جام جهانی ۱۹۹۸ را زده بود
در این نظر سنجی خداداد عزیزی با کسب ۴۰ درصد آرا نفراول شد به ترکیب اصلی تیم ملی رویایی رسید ، فرهادمجیدی دوم شد و ناصرمحمدخانی سوم و چنگیز چهارم. 
خداداد عزیزی در نظرسنجی نود بالاتر از مجیدی قرار گرفت(+عکس)