خدارو شکررر، من "مهران مدیری" نیستم!زمانی که این هنرمندان یا سلبریتی‌ها کسانی هستند که در تلویزیون برنامه‌ای داشته باشند بازتاب این اتفاق شدیدتر و وسیع‌تر است.